توضیحات

اجرای سیستم های ساخت و ساز خشک سقف و دیوار مجتمع فرهنگی چابهار

  • کارفرما: سازمان منطقه آزاد جابهار
  • اجرای سقف کاذب 300 مترمربع
  • اجرای دیوار 4 لایه با استفاده از استاد C100 200 مترمربع
  • اجرای سقف دامپا 100 مترمربع
  • اجرای باکس لبه نور مخفی 300 متر طول
  • اجرای سقف شبکه 400 مترمربع