کارخانه باناسان

مجموعه بانا علاوه بر تولید، در جهت ترویج روشهای نوین صنعت ساختمان اقدام به برگزاری دوره های آموزشی ساخت و ساز خشک نیز نموده است.

کارخانه پانل صنعت فارس

از تولید تا اجرای سیستم های ساخت و ساز خشک

شرکت پانل صنعت فارس علاوه بر تولید سیستم های ساخت و ساز خشک، پروژه های مختلفی نیز در این زمینه در سرتاسر ایران اجرا کرده است.

از نمونه محصولات تولیدی کارخانه می توان به تایل گچی، گچ برگ و انواع اتصالات ساخت و ساز خشک اشاره نمود.

محصولات

ساختارها

اجرا

آموزش

پروژه های اخیر