توضیحات

مجتمع تجاری، تفریحی خلیج فارس شیراز

  • شروع فعالیت 1388
  • اجرای سقف کاذب ساده و دکوراتیو 120000 مترمربع
  • اجرای دیوار پارتیشن و پوششی واحد های تجاری 35000 مترمربع
  • اجرای سقف کاذب مشبک تایل فلزی وگچی 10000 مترمربع
  • اجرای دیوار تاسیساتی (سرویس ها و سایر سلول های تر) 6000 مترمربع
  • آموزش 600 نفر پرسنل جهت اجرای موارد فوق طی 4 سال فعالیت در این پروژه