لیست قیمت

لیست قیمت1399/3/24 16:46:16

 

پنل گچی ساده 12.5 RG هر متر مربع 128000 ریال

پنل گچی ساده 9.5 RG هر متر مربع 123000 ریال

پنل گچی مقاوم در برابر رطوبت MR هر متر مربع 175000 ریال

لیست قیمت های فوق ، قیمت پایه میباشد و با توجه به متراژ خرید و نحوه پرداخت قیمت دقیق از طریق نمایندگی ها قابل پیگیری می باشد.

قیمت های فوق الذکر مربوط به تخفیفات تا تاریخ 98/10/15 میباشد.