گواهینامه فنی

گواهینامه فنی شرکت پانل صنعت فارس ( بانا سان )

دریافت گواهینامه مرکز تحقیقات ، مسکن و شهرسازی از افتخارات دیگر حاصل شده در سال ۹۸ مجموعه پانل صنعت فارس ( بانا سان ) دریافت گواهینامه تاییدیه کیفیت محصولات ۱۲/۵ شرکت پانل صنعت فارس می باشد .

این افتخار بزرگ را به تمامی پرسنل زحمتکش کارخانه دفتر مرکزی و عاملین محترم تبریک عرض می نماییم .