تمامی عاملین و مشتریان محترم مجموعه بانا می‌توانند نظرات و پیشنهادت خود را بصورت آنلاین، پس از انتخاب گروه مشتری خود ثبت نمایند. این نظرات بصورت محرمانه از سوی واحد امور مشتریان بررسی گردیده و در جهت افزایش رضایمتندی مشتریان، بهبود و اصلاح فرایند ها، پیگیری های لازم از سوی واحدهای مربوطه صورت می گیرد. ثبت نظرات عاملین بانا ( به زودی… ) ثبت نظرات مجریان و کارفرمایان سیستم بانا ( به زودی… ) تمامی عاملین و مشتریان محترم مجموعه بانا می‌توانند نظرات و پیشنهادت خود را بصورت آنلاین، پس از انتخاب گروه مشتری خود ثبت نمایند. این نظرات بصورت محرمانه از سوی واحد امور مشتریان بررسی گردیده و در جهت افزایش رضایمتندی مشتریان، بهبود و اصلاح فرایند ها، پیگیری های لازم از سوی واحدهای مربوطه صورت می گیرد.
  •  

    انتقادات و پیشنهادات