مراحل تولید پنل های گچی

پنل های گچی بر روی یک خط تولید پیوسته تولید می گردند و در اصل از گچ با یک فرمولاسیون خاص در بین کاغذهای بسیار محکم استفاده شده است. لازم به ذکر است کلیه مواد و همچنین کاغذهای بکار رفته در پنل های بانا قابل بازیافت هستند. از این پنل ها جهت تکمیل ساختار ساخت و ساز خشک بانا استفاده می شود. پنل های گچی معمولا باعرض استاندارد ۱۲۰۰میلی متر با طول ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ میلی متردر ضخامت های ۹/۵ تا ۱۸میلی متر تولید می گردند، که بعد از اتصال برروی زیرسازی در محل درزها بتونه کاری انجام می شود. در نهایت یک سطح صاف و قابل پردازش بدست می آید.