عوامل تاثیر گذار در طراحی: عواملی که می توانند در کنترل انتقال صدا درون خانه ها موثر باشند به شرح زیر است:

• جهت قرارگیری ساختمان

• طراحی داخل ساختمان

• محل قرارگیری در و پنجره ها

• محل قرارگیری موتورخانه و ژنراتور و یا سایر تجهیزات

• محل قرارگیری لوله کشی ساختمان یا سیستم تهویه

• محل قرارگیری وسایل صوتی و تصویری

مبانی انتخاب ساختار انتخاب نوع ساختار مطابق با نیاز و نظر طراح می باشد. عوامل زیر در انتخاب نوع ساختار دیوار تعیین کننده می باشند. ارتفاع مجاز : عرض نوع سازه انتخاب شده، فاصله قرارگیری استادها نسبت به یکدیگر ، تعداد لایه پنل به کار رفته جهت پوشش در تعیین ارتفاع مجاز تاثیر گذار می باشند. منطقه نصب : نوع کاربری فضا ، محل قرارگیری دیوارها ، مشخصات مقاومتی ساختمان مقاومت مورد نیاز در برابر زلزله : نصب ادواتی مثل قفسه آشپزخانه، ملحقات سرویس بهداشتی ، رادیاتور ، جعبه آتش نشانی ، و برق برروی دیوارها که میزان بار وارد به دیوار را تعیین می کند. میزان عایق صوت بودن مورد نیاز مقاومت در برابر حریق عملکرد حرارتی مورد نیاز سلول های تر دیوار محل بادبند دیوارهای داخلی وخارجی دیوار چاه آسانسور دیوارهای بیمارستانی و محیط های خاص رادیوگرافی