شرایط اعطای عاملیت فروش / گواهینامه اجرایی مجموعه بانا ایران به منظور توسعه و گسترش شبکه خدمات و عرضه بهتر محصولات خود از علاقه مندان، متخصصان صنعت نوین ساختمان و سرمایه گذاران عاملیت فروش / گواهینامه اجرایی فعال جذب می نماید. هدف از این دعوت دستیابی به اهداف ذیل می باشد:

 • ایجاد شبکه گسترش توزیع محصول در کشور از طریق جذب شرکای تجاری که بعنوان عاملیت فروش
 • نفوذ در بازارهای جدید داخلی برای افزایش سهم بازار محصولات بانا
 • کنترل بازارهای داخلی در توزیع محصولات
 • دسترسی آسان مشتریان بانا به محصولات و خدمات صنعت نوین ساختمان ( بانا) در تمام مناطق جغرافیایی کشور
 • کنترل نحوه ی عملکرد و تخلفات احتمالی صورت گرفته از سوی عاملیت فروش
 • فروش محصولات بانا منطبق با لیست قیمت روز مجموعه بانا ایران
 • ارائه خدمات فنی و آموزشی
 • ارائه خدمات بازرسی دوره ایی از پروژه های شناسایی شده عاملیت فروش
 • ارائه خدمات رسیدگی به شکایات درخصوص کیفیت اجرا و قیمت محصول
 • ارائه خدمات پشتیبانی فنی
 • مدت زمان قرارداد عاملیت حداقل ۶ ماه و حداکثر ۱ سال میلادی می باشد.
 • در پایان هر ۶ ماه عاملین مورد ارزیابی قرار گرفته و در صورت عدم انطباق با توافقات صورت گرفته طبق قرارداد بسته به تخلف صورت گرفته، قرارداد آنها بازنگری و یا لغو خواهد گردید.