این نوع سقف ها عمدتاً در فضاهای اداری ، تجاری ، درمانی و آموزشی استفاده می گردند. ساختار کلی زیرسازی این نوع سقف کاذب از پروفیل های سپری با مقطع T تشکیل شده است. سازه های تشکیل دهنده زیرسازی از طریق اتصال کام و زبانه به یکدیگر متصل می گردند. بعد از پایان مرحله شاسی کشی تایل های گچی بانا برروی سازه های اجرا شده قرار می گیرند. نوع تایل استفاده شده متناسب با کاربری محل بوده و عموماً نیازی به پردازش نهایی ندارد.

مزیت اصلی این سقف کاذب سرعت اجرای بالا، امکان دسترسی به پشت آن و فراهم آوردن قدرت انتخاب بر اساس نیاز طراح می باشد. علت نام گذاری آن وجود شبکه ای از زیرسازی است که در نهایت به وسیله تایل ها جاگذاری شده سطح صاف و زیبا را می سازند. روکش PVC بیشتر جهت انعکاس نور به محیط استفاده می گردد. طرح روکش PVC در آن ها متنوع و مطابق با سلیقه کارفرمایان می باشد. درصورتیکه امکان تعرق تاسیسات عبوری از پشت سقف کاذب باشد می توان از تایل هایی استفاده کرد که در پشت آن ها از لایه های آلومینیوم استفاده شده که از انتقال رطوبت به هسته گچی و تغییر رنگ تایل محافظت می کنند. تایل هایی که دارای پانچ یا طرح های مختلف می باشند، بیشتر برای فضاهایی استفاده می شوند که جذب صوت مورد نیاز باشد. این سوراخ ها موجب جذب اصوات مزاحم شده و از انعکاس آن به محیط جلوگیری بعمل می آورد.