دیوار

از پانل های گچی بانا می توان برای پوشش دیوار با مصالح سنتی استفاده کرد. این نوع پوشش کاری، می تواند جایگزین مناسبی برای نازک کاری باشد. از این روش می توان جهت بهسازی حرارتی و صوتی دیوارها استفاده کرد. در صورت رعایت اصول، این سیستم دارای سرعت اجرای بالایی است. روش اجرای زیرسازی پنل ها در دیوارهای پوششی به ۲ دسته تقسیم می شوند : اتصال پنل ها بصورت مستقیم بر روی دیوار سنتی : زیرسازی با خمیر چسب (اتصال مستقیم پنل ها بروی دیوار اصلی) اتصال پنل ها بر روی زیرسازی: زیرسازی با سازه F47 زیرسازی با سازه استاد و رانر

در این نوع دیوار پوششی پنل ها با کمک چسب پرفلیکس برروی دیوار اصلی متصل می گردند. این روش جایگزین گچ کاری می باشد. که در مقایسه شاهد افزایش چشم گیر خواص حرارتی نیز هستیم. در مواردی که نیاز به وجود عایق حرارتی در پشت پنل ها باشد به عنوان مثال : (پوشش دیوارهای مرتبط با فضای بیرون ) می بایست این عایق ها را ابتدا با چسب مناسب به پشت پنل ها متصل کرد و در نهایت بوسیله چسب پرفلیکس اتصال بر روی دیوار اصلی برقرار می گردد

اجرای دیوار پوششی مستقیما” برروی دیوار اصلی با استفاده از خمیر چسبنده : این روش در شرایط زیر قابل اجرا می باشد : • دیوار زمینه شاقول باشد • حداکثر ارتفاع دیوار قابل اجرا با این روش ۳ متر می باشد. • دیوار زمینه دارای استحکام کافی و مناسبی برای اتصال با خمیر چسبنده باشد.

تماس با پشتیبانی
1
شما به تماس با پشتیبانی وصل میشوید
درصورتی که قصد تماس با بخش فروش را دارید میتوانید با شماره زیر تماس حاصل فرمایید.
07137368035
Powered by