دیوار جدا کننده W111

از این نوع ساختار سیستم ساخت و ساز خشک شرکت بانا در جهت جداسازی فضاهای داخلی استفاده می گردد. ابتدا زیرسازی مخصوص در محل اجرای دیوار اجرا شده و در ادامه سطح بوسیله پنل های شرکت بانا پوشش داده می شود. بعد از بتونه کاری درزها یک سطح مناسب جهت اجرای پوشش نهایی مثل : رنگ ، کاغذ دیواری ، کاشی و. . . در دسترس خواهد بود. عمده مزیت استفاده از این سیستم جداکننده ، سرعت اجرا ، وزن بسیار پایین ، اشغال حداقل فضا و عبور تاسیسات از فضای خالی داخلی و . . . می باشد.

دیوار جدا کننده W112

ساختار این نوع دیوار  کاملاً مشابه دیوار W111 می باشد با این تفاوت که هر طرف دو لایه پنل نصب می گردد. این پانل اضافه شده موجب بالا رفتن استحکام و خصوصیات مقاومتی دیوار می گردد. با توجه به خصوصیات ذکر شده می توان برای جداسازی راهرو ها و سرویس های بهداشتی و در کل در هر مکانی که نیازمند مقاومت بیشتری باشد استفاده نمود. اجرای کاشی ، سنگ و یا هر پوشش دیگری که نیازمند زیرساخت مقاوم برای اجرا باشد را می توان با کمک پنل مقاوم در برابر رطوبت MR برروی این نوع دیوار اجرا کرد. 

 

دیوار جدا کننده W115

دیوار جدا کننده با دو ردیف زیرسازی W115 : ساختار این نوع دیوار مشابه دیوار W112 می باشد با این تفاوت که از دو ردیف سازه در کنار یکدیگر جهت اجرای زیرسازی استفاده می شود. افزایش فضای خالی درون دیوار موجب بالا رفتن عایق صوتی می گردد. دیوار های جداکننده واحد های مسکونی ، جدا کننده فضاهای خارجی ، استودیوها و . . . مثال هایی از موارد کاربرد این نوع دیوار می باشد.

دیوارهای جداکننده تأسیساتی  W116 

 

 

ساختار این دیوار مشابه دیوار W115 می باشد، با این تفاوت که دو ردیف سازه درون دیوار جهت عبور تأسیسات از یکدیگر با فاصله متناسب با حجم تأسیسات عبور داده شده اجرا  می شوند. از موارد عمده استفاده از این نوع دیوار پوشش قاب های بادبنددار و دیوار سرویس های بهداشتی و نظیر آن که دارای حجم زیادی تأسیسات درون خود هستند را می توان نام برد.