طرح های دکوراتیو ، حالت هایی از اجرای سقف و دیوار هستند که در جهت زیبا سازی و تزئین فضای محیط کاربرد دارند. روش اجرای آن عموما” پیرو هیچ قانون از پیش مشخص شده ای مانند حالت اجرای ساده نیست. اجرای طرح های دکوراتیو نیازمند داشتن تجربه و دید اجرایی می باشد. با وجود روش های اجرایی متعدد، برخی قوائد تکرار شونده وجود دارد که اطلاع از آنها به باناکاران در اجرای طرح های پیچیده کمک شایانی می کند. در ادامه به برخی این روش ها اشاره می کنیم. جهت  اطلاعات بیشتر به لینک مشخصات فنی در زیر مراجعه فرمایید.