بتونه

این قسمت از مطالب مربوط به پوشش نهایی بر روی پنل های شرکت بانا می باشد. استاندارد بانا سه سطح را برای پایان دادن به پردازش سطح پنل ها معرفی می کند. سطح دو بصورت پیش فرض معرف سطح مطلوب پردازش نهایی بر روی پنل ها می باشد. مگر اینکه مشخصات دیگری مد نظر باشد. مطلب مهم این است که سطح پردازش نهایی در مرحله طراحی مشخص می گردد. هر سطح انتخاب شده از پردازش نیازمند در نظر گرفتن پیش نیاز های خاصی است. این پیش نیازها در لایه های زیرین پردازش نهایی انجام می گردند که موجب تعیین میزان تحمل آن لایه ها برای رسیدن به سطح مطلوب می باشد.

تماس با پشتیبانی
1
شما به تماس با پشتیبانی وصل میشوید
درصورتی که قصد تماس با بخش فروش را دارید میتوانید با شماره زیر تماس حاصل فرمایید.
07137368035
Powered by